W pierwszych latach przygody z piłką nożną, dużo ważniejsze jest zrozumienie samych dzieci niż futbolu!


Dla zdecydowanej większości rodziców naszych zawodników, nie jest tajemnicą, że nie wszystkie wydatki ponoszone przy organizacji naszych treningów, zajęć dodatkowych, wyjazdów, rozgrywek czy turniejów udaje się pokryć ze składek za zajęcia w naszym klubie. W związku z powyższym, nasz klub po raz kolejny stara się o wsparcie Urzędu Miasta Poznania.

Co roku, w drodze konkursów na realizowanie lub wspieranie zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem, otrzymujemy środki na nasze imprezy - Pomartech Cup oraz Klima Raflik Ligę Mistrzów Koziołka, Młodzieżowe Centrum Sportu jakim jesteśmy w związku ze szkoleniem uzdolnionej młodzieży. Pozyskujemy również środki na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży miasta Poznania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Środki jakie pozyskujemy z budżetu naszego miasta przeznaczamy przede wszystkim na wynajęcie boiska Młodzieżowego Ośrodka Sportowego - tylko w tym roku przeznaczyliśmy na ten cel ponad 70 tysięcy złotych. Jeszcze większe środki pochłania najem sal gimnastycznych - obiekty Gimnazjum nr 20 czy Prywatnej Szkoły Podstawowej Gadium et Studium należą do najlepszych w naszym mieście.

Już za kilka tygodni Wydział Sportu ogłosi wyniki konkursów na rok 2014. Mamy nadzieję, że wysiłek osób prowadzących klub, trenerów oraz wszystkich zawodników zostanie oceniony pozytywnie i będziemy mogli cieszyć się wsparciem Urzędu Miasta po raz kolejny.


piłka nożna młodzieżowa

sport wielkopolskakanał koziołka you tubepiłka nożna młodzieżowaNabór 2013

Plakat Koziołek

Plan Organizacyjno-Szkoleniowy Klubu Sportowego Koziołek Poznań1% Procent Podatku

piłka nożna młodzieżowapiłka nożna młodzieżowapiłka nożna młodzieżowaCityZen


energobud
sport wielkopolska
sport wielkopolska